Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR 
1.1- SATICI:
Ünvanı: Tekiniş Özgün Reklam Sistemleri San.Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:39Küçükçekmece / İstanbul
Telefon: 0212 696 95 00
Faks: 
Email: info@hediye-ci.com

1.2 ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı:

...

Adresi:

...

Telefon:

...

E-posta:

...

MADDE 2- KONU
İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.hediye-ci.com internetsitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satışfiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 
sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli SözleşmeleriUygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince taraflarınhak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıdabelirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli :

...

Teslimat Adresi :

...

Teslim Edilecek Kişi:

...

Fatura Adresi :

...

Kargo Ücreti :

... TL

MADDE 4- GENELHÜKÜMLER 
4.1- ALICI, www.hediye-ci.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temelnitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileriokuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğinibeyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her birürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adrestekikişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlututulamaz.
4.4- SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilenniteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslimedilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı nüshasınınSATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekliile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya bankakayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuşkabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundankaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarakkullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedeliniSATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıylaürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliyegiderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımınkesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresiiçinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirdeALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali iledeğiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadankalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nınsiparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden vedefaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalıveya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması içinSATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafındankarşılanacaktır. 
4.9- İşbu Sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya faks veya posta yoluile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMAHAKKI 
ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşatesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkınınkullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ilebildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamışolması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslimedilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ilefatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 güniçinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV vevarsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iadeedilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMAHAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihigeçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkınınkullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamışolması şartına bağlıdır.
- Her türlü yazılım ve programlar
- DVD, VCD, CD ve kasetler
- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
- Her türlü kozmetik ürünleri

MADDE 7-YETKİLİ MAHKEME 
İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilendeğere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşimyerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesidurumunda ALICI işbu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI 
Tekiniş Özgün Reklam Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

ALICI

Adı/Soyadı :

...

Tarih :

...

Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.